Blog

Reiki

Que es el Reiki?

Quan ens fa mal alguna cosa, automàticament ens duiém la ma cap el lloc on tenim el dolor, com si el contacte ens alleugés. De