La medicina tradicional xinesa està basada e la observació empírica. Alguns del primers textos

xinesos existents es refereixen al efecte de les herbes medicinals i de la nutrició. El llibre Huang

Di Nei Jing (El clàssic de l’Emperador Groc) data del tercer segle abans de crist i ja te texts molt

mes antics. Això demostra lo avançat que era el coneixement mèdic- pràctic en aquella època.

Al 200 ac el llibre Shang Han Lun (discussió de les malalties fredes) enumera mes de 100

extractes procedents de fonts vegetals i animals i tracta les seves propietats terapèutiques. Un

metge de la dinastia Tang,Sun Simiao, va descobrir la causa del boci i del beri-beri i va fer

formules de fitoteràpia per tractar aquestes malalties . Així com d’altres.

En el mon occidental els tractaments de medicina tradicional xinesa son molt eficaços i a

vegades els pacients occidentals reaccionen millor a les teràpies que els propis xinesos.

A pesar del beneficis terapèutics d’aquests tractaments, molts pacients es pregunten com

poden unes fines agulles inserides a punts específics del cos poden tenir aquest efecte

terapèutic? I a mes aquests punts no tenen cap relació amb el problema real. O com unes

herbes poden alleujar el malestar.

Per entendre això primer s’ha d’entendre que segons la cultura oriental l’home ve e la natura i

es tot un esser holístic( que tot el cos es un conjunt cos, ment i esperit ) que esta en harmonia

amb el seu entorn, mentre que la cultura occidental entén l’ésser humà des del punt de vista

d’una ideologia reduccionista. Vol dir que intenta entendre l’ésser humà desmuntant-lo en

parts diferents unes de les altres. Aquest visió occidental a ajudat molt en el tractament de

moltes malalties, però encara manca de la visió global de la condició humana.

La medicina tradicional xinesa esta basada en la comprensió taoista de l’univers on tot es

interdependent i mútuament interactiu. Res queda exclòs, res s’analitza o s’interpreta sense

tenir en compte el conjunt de l’home i el seu entorn. I al igual que l’univers l’ésser humà esta

ple d’energia i de força vital per això no es pot analitzar independent cos, ment i esperit. Per

això els diagnòstics de medicina tradicional xinesa es basa en símptomes físics, reaccions

emocionals juntament amb factors socials i ambientals.

Segons la medicina tradicional xinesa l’organisme humà esta format per un conjunt de

sistemes i aquets sistemes tenen una funció fisiològica molt especifica i estan units pel que

denominem meridians (JIng Luo) que es per on passa la energia (Qi) que es l responsable de

que tot l’organisme funcioni normalment. Quan aquest energia es veu afectada es quan hi ha

un desordre i comença la malaltia.

Únete a la conversación

1 comentario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *